หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์เรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับหญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุ6-35เดือน

31/05/2561

 

   คลิปวีดีโอ

 

   คู่มือ คำถาม-คำตอบ

 

   โปสเตอร์

 

   แผ่นพับ

 

   แผ่นภาพพลิก

 

   หนังสือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน

 

 

 

 

 

 

 

ผู้สนับสนุนงบประมาณการจัดทำเว็บ : Division of Vaccine Preventable Diseases.